3x per jaar

Doel van de Bijeenkomsten:

Het doel van de bijeenkomsten was om kwetsbare tieners en moeders uit de buurt samen te brengen in een ondersteunende omgeving waar ze elkaar konden ontmoeten, ervaringen konden delen, en waardevolle informatie en hulpbronnen konden ontvangen om hun welzijn en ontwikkeling te bevorderen.

Activiteiten:

  1. Welkom en Kennismaking: Elke bijeenkomst begon met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen, gevolgd door een korte kennismakingsronde waarbij deelnemers zichzelf konden voorstellen en hun ervaringen en uitdagingen konden delen.
  2. Groepsactiviteiten: Er werden diverse groepsactiviteiten georganiseerd om de band tussen de deelnemers te versterken en een gevoel van gemeenschap op te bouwen. Dit omvatte onder andere teambuildingsspellen, sport voor de tieners, creatieve workshops en groepsdiscussies over relevante onderwerpen.
  3. Gastsprekers en Workshops: Er werden gastsprekers uitgenodigd en workshops gehouden over onderwerpen die relevant waren voor de doelgroep, zoals tienerzwangerschap, gezond ouderschap, stressmanagement, zelfzorg, moeders en hun uitdagingen en het ontwikkelen van vaardigheden voor jongeren.
  4. Individuele Ondersteuning: Naast groepsactiviteiten was er ook ruimte voor individuele ondersteuning en begeleiding. 
  5. Informatieverstrekking: Tijdens de bijeenkomsten werd waardevolle informatie verstrekt over beschikbare hulpbronnen en ondersteuningsdiensten in de gemeenschap, zoals gezondheidszorg, educatieve programma’s, kinderopvang, en sociale diensten.

Resultaten en Impact:

De bijeenkomsten voor kwetsbare tieners en moeders hebben positieve resultaten opgeleverd en een impact gehad op het leven van de deelnemers:

  • Versterking van sociale verbindingen en ondersteunende netwerken binnen de gemeenschap.
  • Verbetering van kennis en bewustwording over relevante onderwerpen en beschikbare hulpbronnen.
  • Toename van zelfvertrouwen en veerkracht bij deelnemers door het delen van ervaringen en het ontvangen van ondersteuning.
  • Versterking van ouder-kindrelaties en bevordering van gezond ouderschap.
  • Empowerment van tieners en moeders om positieve veranderingen aan te brengen in hun leven en gemeenschap.

Conclusie:

De bijeenkomsten voor kwetsbare tieners en moeders waren een waardevol initiatief dat heeft bijgedragen aan het bevorderen van welzijn, empowerment en gemeenschapsbetrokkenheid. Met de voortzetting van deze bijeenkomsten zullen kwetsbare individuen in onze gemeenschap blijven profiteren van de ondersteuning en hulpbronnen die worden geboden.