Opzet 2023/2024, project loopt nog.

Doel van de Activiteit:

Het doel van deze activiteit was om de basis te leggen voor de ontwikkeling en implementatie van MBO-onderwijs binnen onze gemeenschap, om zo de lokale bevolking te voorzien van toegankelijk en relevant beroepsonderwijs dat aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt.

Activiteiten:

  1. Haalbaarheidsstudie: De activiteit zou beginnen met een gedetailleerde haalbaarheidsstudie om de behoefte aan MBO-onderwijs binnen onze gemeenschap te beoordelen. Dit omvatte een analyse van de vraag vanuit de lokale arbeidsmarkt, de beschikbaarheid van onderwijsfaciliteiten en de financiële haalbaarheid van het opzetten van een MBO-instelling.
  2. Partnerschap met Bedrijven en Instellingen: Om ervoor te zorgen dat het MBO-onderwijs relevante en up-to-date vaardigheden aanbiedt, werden contacten gelegd met lokale bedrijven en instellingen. Deze partnerschappen zouden niet alleen stage- en werkgelegenheidsmogelijkheden bieden aan studenten, maar ook input leveren voor het ontwikkelen van het curriculum.
  3. Fysieke Infrastructuur: Er werden plannen gemaakt voor de fysieke infrastructuur van de MBO-instelling, waaronder de locatie en leslokalen.
  4. Werving van Personeel: Er werd begonnen met het werven van gekwalificeerd personeel, waaronder docenten, instructeurs en administratief personeel, die de expertise en ervaring hebben om hoogwaardig MBO-onderwijs te leveren.

Conclusie:

De activiteit om MBO-onderwijs op te zetten is een belangrijke stap geweest in de ontwikkeling van onderwijsmogelijkheden binnen onze gemeenschap. Het biedt kansen voor lokale bewoners om relevante vaardigheden te verwerven en zich voor te bereiden op een succesvolle carrière in verschillende vakgebieden. Met de voortdurende inzet van alle betrokken partijen zullen we blijven werken aan de succesvolle implementatie en groei van het MBO-onderwijs binnen onze gemeenschap.