Zelfverdediging voor Meisjes

Doel van de Activiteit:

Het doel van de zelfverdedigingsactiviteit was om meisjes zelfvertrouwen te geven, hen te leren zichzelf te verdedigen in potentieel bedreigende situaties, en bewustwording te creëren over persoonlijke veiligheid.

Activiteiten:

De zelfverdedigingsactiviteit begon om 16:00 uur en duurde tot 17.00 uur. Het programma omvatte:

 1. Theoretische Inleiding: De activiteit begon met een theoretische inleiding over persoonlijke veiligheid, waaronder het herkennen van potentieel gevaarlijke situaties, het belang van assertiviteit en de basisprincipes van zelfverdediging.
 2. Praktische Zelfverdedigingsoefeningen: Er werden praktische oefeningen gegeven waarbij meisjes leerden verschillende zelfverdedigingstechnieken toe te passen, zoals stoten, trappen, ontwijken en grepen ontwijken. Deze oefeningen werden onder begeleiding van ervaren instructeurs uitgevoerd om een veilige en ondersteunende leeromgeving te waarborgen.
 3. Zelfverdedigingshulpmiddelen: Er was ook een informatieve sessie over verschillende zelfverdedigingshulpmiddelen, zoals sleutels, telefoon en tas, en hoe deze effectief te gebruiken als preventieve maatregel.
 4. Afsluitende Bespreking: De activiteit werd afgesloten met een groepsbespreking waarin de deelnemers hun ervaringen deelden, vragen stelden en feedback gaven over de activiteit. Er werd ook benadrukt dat zelfverdediging niet alleen fysieke technieken omvat, maar ook het vermogen om bewust te zijn van je omgeving en assertief op te treden in potentieel gevaarlijke situaties.

Resultaten en Impact:

De zelfverdedigingsactiviteit werd positief ontvangen door de deelnemende meisjes, die aangaven dat ze zich sterker en zelfverzekerder voelden na afloop van de activiteit. Ze waardeerden de praktische vaardigheden die ze hadden opgedaan en voelden zich beter voorbereid om zichzelf te verdedigen indien nodig.

De activiteit had ook een bredere impact door bewustwording te creëren over het belang van persoonlijke veiligheid en zelfverdediging bij meisjes in de gemeenschap. Door meisjes de nodige tools en kennis te geven om zichzelf te beschermen, droeg de activiteit bij aan het bevorderen van een gevoel van empowerment en autonomie onder meisjes.

Conclusie:

De zelfverdedigingsactiviteit voor meisjes was een waardevol initiatief dat meisjes de kans bood om belangrijke vaardigheden te leren die niet alleen hun persoonlijke veiligheid bevorderen, maar ook hun zelfvertrouwen en empowerment vergroten. Het succes van de activiteit benadrukte het belang van het bieden van dergelijke educatieve kansen om meisjes te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden voor zelfverdediging en het creëren van een veiligere gemeenschap voor iedereen.


Verhogen start kwalificatie

Opzet 2023/2024, project loopt nog.

Doel van de Activiteit:

Het doel van deze activiteit was om de basis te leggen voor de ontwikkeling en implementatie van MBO-onderwijs binnen onze gemeenschap, om zo de lokale bevolking te voorzien van toegankelijk en relevant beroepsonderwijs dat aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt.

Activiteiten:

 1. Haalbaarheidsstudie: De activiteit zou beginnen met een gedetailleerde haalbaarheidsstudie om de behoefte aan MBO-onderwijs binnen onze gemeenschap te beoordelen. Dit omvatte een analyse van de vraag vanuit de lokale arbeidsmarkt, de beschikbaarheid van onderwijsfaciliteiten en de financiële haalbaarheid van het opzetten van een MBO-instelling.
 2. Partnerschap met Bedrijven en Instellingen: Om ervoor te zorgen dat het MBO-onderwijs relevante en up-to-date vaardigheden aanbiedt, werden contacten gelegd met lokale bedrijven en instellingen. Deze partnerschappen zouden niet alleen stage- en werkgelegenheidsmogelijkheden bieden aan studenten, maar ook input leveren voor het ontwikkelen van het curriculum.
 3. Fysieke Infrastructuur: Er werden plannen gemaakt voor de fysieke infrastructuur van de MBO-instelling, waaronder de locatie en leslokalen.
 4. Werving van Personeel: Er werd begonnen met het werven van gekwalificeerd personeel, waaronder docenten, instructeurs en administratief personeel, die de expertise en ervaring hebben om hoogwaardig MBO-onderwijs te leveren.

Conclusie:

De activiteit om MBO-onderwijs op te zetten is een belangrijke stap geweest in de ontwikkeling van onderwijsmogelijkheden binnen onze gemeenschap. Het biedt kansen voor lokale bewoners om relevante vaardigheden te verwerven en zich voor te bereiden op een succesvolle carrière in verschillende vakgebieden. Met de voortdurende inzet van alle betrokken partijen zullen we blijven werken aan de succesvolle implementatie en groei van het MBO-onderwijs binnen onze gemeenschap.


High tea - Women empowerment

Datum: 1 april 2023

Doel van de Bijeenkomst:

Het doel van de vrouwenbijeenkomst was om een ruimte te bieden voor vrouwen om elkaar te ontmoeten, hun ervaringen te delen, en zich te laten inspireren om hun persoonlijke en professionele doelen na te streven.

Activiteiten:

 1. Welkom en Kennismaking: De bijeenkomst begon met een warm welkom aan alle aanwezige vrouwen. Er was een korte kennismakingsronde waarin deelnemers zichzelf konden voorstellen.
 2. Inspirerende Sprekers: Verschillende inspirerende sprekers deelden hun verhalen en ervaringen en vrouwen bemoedigen dat zij van waarde zijn. 
 3. Lunch. Samen met de vrouwen werd lunch benuttigd en tevens werd de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen.
 4. Actieve Workshops: Er werden verschillende actieve workshops gehouden over het maken van zeep, opmaken, handverzorging, en diversen. 
 5. Afsluiting: De bijeenkomst werd afgesloten door de vrouwen te bemoedigen en een goodiebag mee te geven.

Resultaten:

De vrouwenbijeenkomst werd positief ontvangen door alle deelnemers. 

De vrouwenbijeenkomst was een waardevol evenement dat vrouwen heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund. Het bood een veilige en ondersteunende ruimte waar vrouwen elkaar konden ontmoeten, ervaringen konden delen en elkaar konden inspireren.


Schoonmaak acties

Datum: 18 maart 2023

Doel van de Activiteit:

In samenwerking met de buurtcommissie was het doel van de buurtvuilnisprik-activiteit om de buurtbewoners te betrekken bij het opruimen van zwerfvuil en het bevorderen van een schonere en meer leefbare omgeving.

Activiteiten:

De buurtvuilnisprika-ctiviteit vond plaats op 18 maart 2023, van 11.00 uur tot 16.00 uur, en omvatte de volgende activiteiten:

 1. Uitrusting: Buurtbewoners verzamelden zich op het verzamelpunt waar ze werden voorzien van de benodigde uitrusting, waaronder vuilniszakken en prikstokken.
 2. Opdelen in Groepen: Deelnemers mochten in groepjes of alleen de buurt.  Ieder nam een specifieke straat om zwerfvuil op te ruimen, zoals, straten, pleinen en wandelpaden.
 3. Vuilnisprikken: De buurtbewoners begonnen met het verzamelen van zwerfvuil langs hun toegewezen straten. Ze gebruikten prikstokken om afval op te rapen en plaatsten het in vuilniszakken voor later afvoer.
 4. Milieubewustzijn: Tijdens de activiteit werden korte pauzes. De buurtbewoners hierdoor een beeld te geven van hoeveel afval er in de straten liggen. 
 5. Gemeenschapsbinding: De buurtvuilnisprik-activiteit diende ook als gelegenheid voor buurtbewoners om elkaar beter te leren kennen en samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Het versterkte de banden binnen de gemeenschap en bevorderde een gevoel van trots en verantwoordelijkheid voor de buurt.
 6. Afsluitende Bespreking: Na afloop van de activiteit verzamelden alle deelnemers zich opnieuw op het verzamelpunt voor een afsluitende bespreking.

Resultaten en Impact:

De buurtvuilnisprik-activiteit was een succes, met een grote opkomst van buurtbewoners die zich vrijwillig inzetten om de buurt op te ruimen. Dankzij hun inspanningen werd een aanzienlijke hoeveelheid zwerfafval verzameld en afgevoerd, wat resulteerde in een schonere en meer leefbare omgeving voor alle bewoners.

Door samen te werken aan het opruimen van zwerfvuil, werden buurtbewoners aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gemeenschap en bij te dragen aan een positieve verandering.

Conclusie:

De buurtvuilnisprik-activiteit was een waardevol initiatief dat niet alleen resulteerde in een schonere buurt, maar ook bijdroeg aan het versterken van de gemeenschapsbanden en het bevorderen van milieubewustzijn onder buurtbewoners. Het succes van de activiteit benadrukte het belang van samenwerking en betrokkenheid van de gemeenschap bij het creëren van een schonere en meer duurzame leefomgeving.


Bijeenkomsten voor Kwetsbare Tieners en Moeders

3x per jaar

Doel van de Bijeenkomsten:

Het doel van de bijeenkomsten was om kwetsbare tieners en moeders uit de buurt samen te brengen in een ondersteunende omgeving waar ze elkaar konden ontmoeten, ervaringen konden delen, en waardevolle informatie en hulpbronnen konden ontvangen om hun welzijn en ontwikkeling te bevorderen.

Activiteiten:

 1. Welkom en Kennismaking: Elke bijeenkomst begon met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen, gevolgd door een korte kennismakingsronde waarbij deelnemers zichzelf konden voorstellen en hun ervaringen en uitdagingen konden delen.
 2. Groepsactiviteiten: Er werden diverse groepsactiviteiten georganiseerd om de band tussen de deelnemers te versterken en een gevoel van gemeenschap op te bouwen. Dit omvatte onder andere teambuildingsspellen, sport voor de tieners, creatieve workshops en groepsdiscussies over relevante onderwerpen.
 3. Gastsprekers en Workshops: Er werden gastsprekers uitgenodigd en workshops gehouden over onderwerpen die relevant waren voor de doelgroep, zoals tienerzwangerschap, gezond ouderschap, stressmanagement, zelfzorg, moeders en hun uitdagingen en het ontwikkelen van vaardigheden voor jongeren.
 4. Individuele Ondersteuning: Naast groepsactiviteiten was er ook ruimte voor individuele ondersteuning en begeleiding. 
 5. Informatieverstrekking: Tijdens de bijeenkomsten werd waardevolle informatie verstrekt over beschikbare hulpbronnen en ondersteuningsdiensten in de gemeenschap, zoals gezondheidszorg, educatieve programma’s, kinderopvang, en sociale diensten.

Resultaten en Impact:

De bijeenkomsten voor kwetsbare tieners en moeders hebben positieve resultaten opgeleverd en een impact gehad op het leven van de deelnemers:

 • Versterking van sociale verbindingen en ondersteunende netwerken binnen de gemeenschap.
 • Verbetering van kennis en bewustwording over relevante onderwerpen en beschikbare hulpbronnen.
 • Toename van zelfvertrouwen en veerkracht bij deelnemers door het delen van ervaringen en het ontvangen van ondersteuning.
 • Versterking van ouder-kindrelaties en bevordering van gezond ouderschap.
 • Empowerment van tieners en moeders om positieve veranderingen aan te brengen in hun leven en gemeenschap.

Conclusie:

De bijeenkomsten voor kwetsbare tieners en moeders waren een waardevol initiatief dat heeft bijgedragen aan het bevorderen van welzijn, empowerment en gemeenschapsbetrokkenheid. Met de voortzetting van deze bijeenkomsten zullen kwetsbare individuen in onze gemeenschap blijven profiteren van de ondersteuning en hulpbronnen die worden geboden.


Begeleiding van Individuele Personen in Diverse Zaken

2023/2024

Doel van de Begeleiding:

Het doel van de individuele begeleidingssessies was om personen in onze gemeenschap te ondersteunen bij verschillende aspecten van hun leven, zoals belastingaangifte, verblijfsvergunningaanvragen, uitvaartplanning en studiebegeleiding voor jongeren.

Activiteiten:

 1. Belastingdienst Begeleiding: Mensen helpen met hun belastingaangifte. Vragen  beantwoorden, formulieren in vullen en advies geven over belastingvoordelen en aftrekposten.
 2. Verblijfsvergunningaanvragen: Hulp bieden bij het uitzoeken en invullen van formulieren voor verblijfsvergunningaanvragen, het verzamelen van benodigde documentatie en het navigeren door het complexe immigratieproces.
 3. Uitvaartplanning: Voor mensen die behoefte hadden aan ondersteuning bij het plannen van een uitvaart van een geliefde, stonden ervaren begeleiders klaar om te helpen bij het maken van keuzes met betrekking tot begrafenisdiensten, crematie, rouwkaarten en andere aspecten van de uitvaartplanning.
 4. Studiebegeleiding voor Jongeren: Individuele begeleiding aan jongeren die ondersteuning nodig hadden bij hun studie. Dit omvatte hulp bij huiswerk, bijles in moeilijke vakken, advies over studievaardigheden en begeleiding bij het maken van studie- en carrièrekeuzes.

Resultaten en Impact:

De individuele begeleidingssessies hebben aanzienlijke resultaten opgeleverd en een positieve impact gehad op de betrokken personen:

 • Personen die hulp hebben gekregen bij hun belastingaangifte konden hun formulieren correct invullen en profiteren van mogelijke belastingvoordelen.
 • Individuen die assistentie hebben gekregen bij hun verblijfsvergunningaanvraag konden hun aanvraag nauwkeurig en tijdig indienen, wat hun kansen op succes vergrootte.
 • Familieden die ondersteuning hebben gekregen bij de uitvaartplanning konden waardige en persoonlijke afscheidsdiensten organiseren voor hun dierbaren.
 • Jongeren die studiebegeleiding hebben ontvangen konden hun academische prestaties verbeteren en betere keuzes maken met betrekking tot hun toekomstige studie- en carrièrepad.

Conclusie:

De individuele begeleidingssessies waren een waardevol initiatief dat individuen in onze gemeenschap heeft geholpen bij verschillende aspecten van hun leven. Met de voortdurende steun van bekwame vrijwilligers en experts zullen deze begeleidingssessies blijven bijdragen aan het verbeteren van het welzijn en de kwaliteit van leven van de mensen in onze gemeenschap.


Wegwijs en Verbonden: Het Project tegen Bureaucratische Uitdagingen

Stichting Mens & Samenleving heeft een baanbrekend project gelanceerd dat zich richt op het ondersteunen van mensen bij het navigeren door het complexe landschap van overheidsdocumenten en aanvragen. Dit project, gedreven door een team van toegewijde vrijwilligers, is niet alleen een hulpdienst voor bureaucratische zaken, maar fungeert ook als een platform voor sociale interactie en het opbouwen van vertrouwen.

In onze hedendaagse samenleving worden we geconfronteerd met een toenemende complexiteit in officiële documentatie en overheidsprocedures. Voor velen is het invullen van formulieren of het begrijpen van de vereisten voor diverse aanvragen een ontmoedigende opgave. Het kan zijn dat men door gebrek aan begrip, angst of frustratie, belangrijke documenten onaangeroerd laat, met potentieel ernstige gevolgen. Vooral belastingzaken vormen voor veel mensen een enorme uitdaging en zijn een bron van angst en stress.

Het project van Mens & Samenleving speelt in op deze problematiek door individuele begeleiding en ondersteuning te bieden bij het invullen van documenten en het doorgronden van overheidsprocedures. De vrijwilligers die bij dit project betrokken zijn, bieden niet alleen hun expertise en geduld aan, maar dragen ook bij aan het verminderen van het isolement en het versterken van het gemeenschapsgevoel. De hulpvragers krijgen niet alleen praktische ondersteuning, maar ervaren ook een gevoel van saamhorigheid en vertrouwen.

Dit initiatief is van cruciaal belang omdat het erkent dat achter elke aanvraag of document een persoon staat met unieke uitdagingen en behoeften. Door persoonlijke aandacht en maatwerk te bieden, helpt Mens & Samenleving mensen om hun weg te vinden in de bureaucratische jungle, wat leidt tot een verhoogd gevoel van zelfredzaamheid en welzijn.

Bovendien bevordert het project sociale interactie en vertrouwen tussen de vrijwilligers en de hulpvragers, wat essentieel is voor het aanpakken van bredere maatschappelijke uitdagingen. Door het creëren van een ondersteunende gemeenschap die mensen helpt om te gaan met bureaucratische hindernissen, draagt Mens & Samenleving bij aan een samenleving waarin niemand zich overweldigd of geïsoleerd hoeft te voelen door administratieve processen.

Mens & Samenleving zet zich in om een positieve verandering teweeg te brengen in het leven van individuen, door niet alleen te helpen met het invullen van documenten, maar ook door het versterken van de sociale cohesie en het vertrouwen binnen de gemeenschap. Het is een bewijs van hun toewijding om praktische oplossingen te bieden voor alledaagse problemen, terwijl ze ook werken aan het bouwen van een meer inclusieve en ondersteunende samenleving.


Verbondenheid in Tijden van Isolatie: De Strijd tegen Eenzaamheid

In een tijdperk waarin sociale media onze primaire wijze van communicatie lijkt te zijn geworden, signaleert Stichting Mens & Samenleving een alarmerende trend: een groeiende eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren. Deze stichting, die zich inzet voor het welzijn van alle lagen van de bevolking, trekt aan de bel over deze kwestie en neemt actie om de eenzaamheid te bestrijden.

Recent onderzoek wijst uit dat hoewel sociale media ons op oppervlakkige wijze verbindt met een breed netwerk van kennissen, het vaak ten koste gaat van diepgaande, persoonlijke relaties. Een onderzoek gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nederland toont aan dat maar liefst 40% van de jongeren tussen 15 en 24 jaar aangeeft zich eenzaam te voelen. Dit is een opmerkelijke stijging in vergelijking met tien jaar geleden, toen dit percentage aanzienlijk lager lag. De paradox van ‘verbonden maar alleen’ komt hier duidelijk naar voren: ondanks dat jongeren constant online zijn en talloze ‘vrienden’ hebben, ervaren velen van hen een diep gevoel van isolatie en eenzaamheid.

Bij ouderen is de situatie niet veel beter. Volgens hetzelfde onderzoek van het CBS ervaart meer dan 50% van de mensen boven de 75 jaar eenzaamheid, waarbij een significant deel zelfs spreekt van ernstige eenzaamheid. De oorzaken hier zijn divers, van het verlies van een partner en vrienden tot verminderde mobiliteit en minder contact met familie.

Mens & Samenleving reageert op deze uitdagingen door een breed scala aan initiatieven en programma’s te lanceren gericht op zowel jongeren als ouderen. Voor jongeren organiseren ze bijvoorbeeld workshops en bijeenkomsten die gericht zijn op het opbouwen van echte sociale vaardigheden en het stimuleren van face-to-face interacties. Het doel is om jongeren te helpen begrijpen hoe waardevol persoonlijke relaties zijn en hoe ze deze kunnen opbouwen en onderhouden buiten de digitale wereld.

Voor ouderen biedt Mens & Samenleving diverse activiteiten aan die gericht zijn op het bevorderen van sociale interactie en het tegengaan van isolement. Dit varieert van koffieochtenden en gezamenlijke maaltijden tot hobbyclubs en sportgroepen, waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe vriendschappen kunnen sluiten.

Deze inspanningen van Mens & Samenleving benadrukken het belang van gemeenschap en de noodzaak om actief werk te maken van het bestrijden van eenzaamheid in alle leeftijdsgroepen. Door het bevorderen van direct menselijk contact en het ondersteunen van diepgaande, zinvolle relaties, werkt de stichting aan een samenleving waarin niemand zich geïsoleerd hoeft te voelen. In de strijd tegen eenzaamheid is het cruciaal dat we ons realiseren hoe essentieel persoonlijke verbindingen zijn voor ons welzijn, en actief stappen ondernemen om deze te cultiveren.


Menselijkheid Herstellen in de Rode Buurt in samenwerking met Bright Frame

In een wereld die steeds harder en onpersoonlijker lijkt te worden, zet Stichting Mens & Samenleving zich samen met Bright Frame onvermoeibaar in om leefbaarheid en menselijkheid te brengen naar een van de meest kwetsbare groepen in onze samenleving: de sekswerkers in de rode buurt. Dit initiatief onderstreept het belang van het herkennen en waarderen van de menselijkheid achter de beroepstitel, en biedt een essentiële vorm van steun en erkenning aan degenen die vaak worden gezien als niets meer dan een product.

Sekswerkers staan voortdurend bloot aan stigmatisering en marginalisatie, waardoor zij zich geïsoleerd kunnen voelen van de rest van de samenleving. Dit gevoel van isolatie kan leiden tot een verlies van eigenwaarde en menselijkheid, waarbij sekswerkers zichzelf gaan zien door de lens van hoe de samenleving hen percipieert: als producten beschikbaar voor tijdelijke “liefde”. Het is cruciaal dat we deze perceptie uitdagen en veranderen, door te erkennen en te waarderen dat achter elke persoon die werkzaam is in de seksindustrie, een individu schuilt met eigen dromen, wensen en behoeften.

Het initiatief van Stichting Mens & Samenleving en Bright Frame gaat verder dan alleen het bieden van materiële ondersteuning; het streeft ernaar de menselijkheid en leefbaarheid voor sekswerkers te herstellen. Dit doen zij door het creëren van veilige ruimtes waar sekswerkers toegang hebben tot ondersteunende diensten, educatieve programma’s, en vooral, een gemeenschap die hen ziet en behandelt als volwaardige mensen. Deze benadering erkent de inherente waarde van ieder individu en draagt bij aan een gevoel van waardering en zelfrespect.

Stichting Mens & Samenleving hecht veel waarde aan het terugbrengen van menselijkheid en leefbaarheid in een steeds harder wordende samenleving. Het is een oproep aan iedereen om zijn of haar steentje bij te dragen aan deze missie. Of het nu gaat om het bieden van financiële steun, het vrijwilligen van tijd, of simpelweg het veranderen van de manier waarop we denken over en omgaan met sekswerkers, elke actie telt. Het doel is om een samenleving te creëren waar iedereen, ongeacht beroep of sociale status, met respect en waardigheid wordt behandeld.

Door samen te werken en onze gemeenschappelijke menselijkheid te erkennen, kunnen we een wereld bouwen waarin iedereen, inclusief sekswerkers, zich gewaardeerd, gerespecteerd en bovenal, menselijk voelt. Het is een herinnering dat in de kern van onze inspanningen, de behoefte ligt om te verbinden, te ondersteunen en te vieren wat ons allemaal mens maakt.


Delen = Genieten: Het 'Too Good To Go' Initiatief van Mens & Samenleving

Het project “Too Good To Go” van Mens & Samenleving is een baanbrekend initiatief dat zich inzet om voedselverspilling tegen te gaan en tegelijkertijd ondersteuning te bieden aan mensen die het financieel moeilijk hebben. Door dit unieke project hebben we al diverse restaurants kunnen motiveren om hun overgebleven eten aan het eind van de dag niet weg te gooien, maar in plaats daarvan beschikbaar te stellen voor diegenen in nood. Dit stelt gezinnen in staat om te genieten van een breed scala aan culinaire ervaringen, dankzij de diverse keukens die ons land rijk is.

“Too Good To Go” dient niet alleen als een middel om mensen in financiële nood te helpen, maar speelt ook een cruciale rol in de strijd tegen voedselverspilling en de belasting van het milieu. Het project illustreert hoe sociale verantwoordelijkheid en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan, door voedseloverschotten een waardevolle bestemming te geven.

Mens & Samenleving zet zich in om directe relaties op te bouwen met restauranthouders en andere horecaondernemers. We bieden training en begeleiding om hen te ondersteunen bij hun deelname aan het project. Ons doel is om een brug te slaan tussen de overvloed aan voedsel dat aan het einde van de dag in de horeca overblijft en de behoefte aan voedzame maaltijden onder kwetsbare groepen in onze samenleving.

We nodigen restauranthouders en horecaondernemers van harte uit om deel te nemen aan dit waardevolle initiatief. Door samen te werken, kunnen we een significante impact maken op zowel het welzijn van onze gemeenschap als op het milieu. Bent u geïnteresseerd en wilt u meer weten over hoe u kunt bijdragen aan “Too Good To Go” van Mens & Samenleving? Neem dan contact met ons op. Samen maken we het verschil door voedsel te redden en tegelijkertijd mensen te helpen.