Zelfverdediging voor Meisjes

Doel van de Activiteit:

Het doel van de zelfverdedigingsactiviteit was om meisjes zelfvertrouwen te geven, hen te leren zichzelf te verdedigen in potentieel bedreigende situaties, en bewustwording te creëren over persoonlijke veiligheid.

Activiteiten:

De zelfverdedigingsactiviteit begon om 16:00 uur en duurde tot 17.00 uur. Het programma omvatte:

 1. Theoretische Inleiding: De activiteit begon met een theoretische inleiding over persoonlijke veiligheid, waaronder het herkennen van potentieel gevaarlijke situaties, het belang van assertiviteit en de basisprincipes van zelfverdediging.
 2. Praktische Zelfverdedigingsoefeningen: Er werden praktische oefeningen gegeven waarbij meisjes leerden verschillende zelfverdedigingstechnieken toe te passen, zoals stoten, trappen, ontwijken en grepen ontwijken. Deze oefeningen werden onder begeleiding van ervaren instructeurs uitgevoerd om een veilige en ondersteunende leeromgeving te waarborgen.
 3. Zelfverdedigingshulpmiddelen: Er was ook een informatieve sessie over verschillende zelfverdedigingshulpmiddelen, zoals sleutels, telefoon en tas, en hoe deze effectief te gebruiken als preventieve maatregel.
 4. Afsluitende Bespreking: De activiteit werd afgesloten met een groepsbespreking waarin de deelnemers hun ervaringen deelden, vragen stelden en feedback gaven over de activiteit. Er werd ook benadrukt dat zelfverdediging niet alleen fysieke technieken omvat, maar ook het vermogen om bewust te zijn van je omgeving en assertief op te treden in potentieel gevaarlijke situaties.

Resultaten en Impact:

De zelfverdedigingsactiviteit werd positief ontvangen door de deelnemende meisjes, die aangaven dat ze zich sterker en zelfverzekerder voelden na afloop van de activiteit. Ze waardeerden de praktische vaardigheden die ze hadden opgedaan en voelden zich beter voorbereid om zichzelf te verdedigen indien nodig.

De activiteit had ook een bredere impact door bewustwording te creëren over het belang van persoonlijke veiligheid en zelfverdediging bij meisjes in de gemeenschap. Door meisjes de nodige tools en kennis te geven om zichzelf te beschermen, droeg de activiteit bij aan het bevorderen van een gevoel van empowerment en autonomie onder meisjes.

Conclusie:

De zelfverdedigingsactiviteit voor meisjes was een waardevol initiatief dat meisjes de kans bood om belangrijke vaardigheden te leren die niet alleen hun persoonlijke veiligheid bevorderen, maar ook hun zelfvertrouwen en empowerment vergroten. Het succes van de activiteit benadrukte het belang van het bieden van dergelijke educatieve kansen om meisjes te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden voor zelfverdediging en het creëren van een veiligere gemeenschap voor iedereen.


Verhogen start kwalificatie

Opzet 2023/2024, project loopt nog.

Doel van de Activiteit:

Het doel van deze activiteit was om de basis te leggen voor de ontwikkeling en implementatie van MBO-onderwijs binnen onze gemeenschap, om zo de lokale bevolking te voorzien van toegankelijk en relevant beroepsonderwijs dat aansluit bij de behoeften van de arbeidsmarkt.

Activiteiten:

 1. Haalbaarheidsstudie: De activiteit zou beginnen met een gedetailleerde haalbaarheidsstudie om de behoefte aan MBO-onderwijs binnen onze gemeenschap te beoordelen. Dit omvatte een analyse van de vraag vanuit de lokale arbeidsmarkt, de beschikbaarheid van onderwijsfaciliteiten en de financiële haalbaarheid van het opzetten van een MBO-instelling.
 2. Partnerschap met Bedrijven en Instellingen: Om ervoor te zorgen dat het MBO-onderwijs relevante en up-to-date vaardigheden aanbiedt, werden contacten gelegd met lokale bedrijven en instellingen. Deze partnerschappen zouden niet alleen stage- en werkgelegenheidsmogelijkheden bieden aan studenten, maar ook input leveren voor het ontwikkelen van het curriculum.
 3. Fysieke Infrastructuur: Er werden plannen gemaakt voor de fysieke infrastructuur van de MBO-instelling, waaronder de locatie en leslokalen.
 4. Werving van Personeel: Er werd begonnen met het werven van gekwalificeerd personeel, waaronder docenten, instructeurs en administratief personeel, die de expertise en ervaring hebben om hoogwaardig MBO-onderwijs te leveren.

Conclusie:

De activiteit om MBO-onderwijs op te zetten is een belangrijke stap geweest in de ontwikkeling van onderwijsmogelijkheden binnen onze gemeenschap. Het biedt kansen voor lokale bewoners om relevante vaardigheden te verwerven en zich voor te bereiden op een succesvolle carrière in verschillende vakgebieden. Met de voortdurende inzet van alle betrokken partijen zullen we blijven werken aan de succesvolle implementatie en groei van het MBO-onderwijs binnen onze gemeenschap.


High tea - Women empowerment

Datum: 1 april 2023

Doel van de Bijeenkomst:

Het doel van de vrouwenbijeenkomst was om een ruimte te bieden voor vrouwen om elkaar te ontmoeten, hun ervaringen te delen, en zich te laten inspireren om hun persoonlijke en professionele doelen na te streven.

Activiteiten:

 1. Welkom en Kennismaking: De bijeenkomst begon met een warm welkom aan alle aanwezige vrouwen. Er was een korte kennismakingsronde waarin deelnemers zichzelf konden voorstellen.
 2. Inspirerende Sprekers: Verschillende inspirerende sprekers deelden hun verhalen en ervaringen en vrouwen bemoedigen dat zij van waarde zijn. 
 3. Lunch. Samen met de vrouwen werd lunch benuttigd en tevens werd de tijd genomen om elkaar beter te leren kennen.
 4. Actieve Workshops: Er werden verschillende actieve workshops gehouden over het maken van zeep, opmaken, handverzorging, en diversen. 
 5. Afsluiting: De bijeenkomst werd afgesloten door de vrouwen te bemoedigen en een goodiebag mee te geven.

Resultaten:

De vrouwenbijeenkomst werd positief ontvangen door alle deelnemers. 

De vrouwenbijeenkomst was een waardevol evenement dat vrouwen heeft geïnspireerd, gemotiveerd en ondersteund. Het bood een veilige en ondersteunende ruimte waar vrouwen elkaar konden ontmoeten, ervaringen konden delen en elkaar konden inspireren.


Schoonmaak acties

Datum: 18 maart 2023

Doel van de Activiteit:

In samenwerking met de buurtcommissie was het doel van de buurtvuilnisprik-activiteit om de buurtbewoners te betrekken bij het opruimen van zwerfvuil en het bevorderen van een schonere en meer leefbare omgeving.

Activiteiten:

De buurtvuilnisprika-ctiviteit vond plaats op 18 maart 2023, van 11.00 uur tot 16.00 uur, en omvatte de volgende activiteiten:

 1. Uitrusting: Buurtbewoners verzamelden zich op het verzamelpunt waar ze werden voorzien van de benodigde uitrusting, waaronder vuilniszakken en prikstokken.
 2. Opdelen in Groepen: Deelnemers mochten in groepjes of alleen de buurt.  Ieder nam een specifieke straat om zwerfvuil op te ruimen, zoals, straten, pleinen en wandelpaden.
 3. Vuilnisprikken: De buurtbewoners begonnen met het verzamelen van zwerfvuil langs hun toegewezen straten. Ze gebruikten prikstokken om afval op te rapen en plaatsten het in vuilniszakken voor later afvoer.
 4. Milieubewustzijn: Tijdens de activiteit werden korte pauzes. De buurtbewoners hierdoor een beeld te geven van hoeveel afval er in de straten liggen. 
 5. Gemeenschapsbinding: De buurtvuilnisprik-activiteit diende ook als gelegenheid voor buurtbewoners om elkaar beter te leren kennen en samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Het versterkte de banden binnen de gemeenschap en bevorderde een gevoel van trots en verantwoordelijkheid voor de buurt.
 6. Afsluitende Bespreking: Na afloop van de activiteit verzamelden alle deelnemers zich opnieuw op het verzamelpunt voor een afsluitende bespreking.

Resultaten en Impact:

De buurtvuilnisprik-activiteit was een succes, met een grote opkomst van buurtbewoners die zich vrijwillig inzetten om de buurt op te ruimen. Dankzij hun inspanningen werd een aanzienlijke hoeveelheid zwerfafval verzameld en afgevoerd, wat resulteerde in een schonere en meer leefbare omgeving voor alle bewoners.

Door samen te werken aan het opruimen van zwerfvuil, werden buurtbewoners aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gemeenschap en bij te dragen aan een positieve verandering.

Conclusie:

De buurtvuilnisprik-activiteit was een waardevol initiatief dat niet alleen resulteerde in een schonere buurt, maar ook bijdroeg aan het versterken van de gemeenschapsbanden en het bevorderen van milieubewustzijn onder buurtbewoners. Het succes van de activiteit benadrukte het belang van samenwerking en betrokkenheid van de gemeenschap bij het creëren van een schonere en meer duurzame leefomgeving.


Bijeenkomsten voor Kwetsbare Tieners en Moeders

3x per jaar

Doel van de Bijeenkomsten:

Het doel van de bijeenkomsten was om kwetsbare tieners en moeders uit de buurt samen te brengen in een ondersteunende omgeving waar ze elkaar konden ontmoeten, ervaringen konden delen, en waardevolle informatie en hulpbronnen konden ontvangen om hun welzijn en ontwikkeling te bevorderen.

Activiteiten:

 1. Welkom en Kennismaking: Elke bijeenkomst begon met een hartelijk welkom aan alle aanwezigen, gevolgd door een korte kennismakingsronde waarbij deelnemers zichzelf konden voorstellen en hun ervaringen en uitdagingen konden delen.
 2. Groepsactiviteiten: Er werden diverse groepsactiviteiten georganiseerd om de band tussen de deelnemers te versterken en een gevoel van gemeenschap op te bouwen. Dit omvatte onder andere teambuildingsspellen, sport voor de tieners, creatieve workshops en groepsdiscussies over relevante onderwerpen.
 3. Gastsprekers en Workshops: Er werden gastsprekers uitgenodigd en workshops gehouden over onderwerpen die relevant waren voor de doelgroep, zoals tienerzwangerschap, gezond ouderschap, stressmanagement, zelfzorg, moeders en hun uitdagingen en het ontwikkelen van vaardigheden voor jongeren.
 4. Individuele Ondersteuning: Naast groepsactiviteiten was er ook ruimte voor individuele ondersteuning en begeleiding. 
 5. Informatieverstrekking: Tijdens de bijeenkomsten werd waardevolle informatie verstrekt over beschikbare hulpbronnen en ondersteuningsdiensten in de gemeenschap, zoals gezondheidszorg, educatieve programma’s, kinderopvang, en sociale diensten.

Resultaten en Impact:

De bijeenkomsten voor kwetsbare tieners en moeders hebben positieve resultaten opgeleverd en een impact gehad op het leven van de deelnemers:

 • Versterking van sociale verbindingen en ondersteunende netwerken binnen de gemeenschap.
 • Verbetering van kennis en bewustwording over relevante onderwerpen en beschikbare hulpbronnen.
 • Toename van zelfvertrouwen en veerkracht bij deelnemers door het delen van ervaringen en het ontvangen van ondersteuning.
 • Versterking van ouder-kindrelaties en bevordering van gezond ouderschap.
 • Empowerment van tieners en moeders om positieve veranderingen aan te brengen in hun leven en gemeenschap.

Conclusie:

De bijeenkomsten voor kwetsbare tieners en moeders waren een waardevol initiatief dat heeft bijgedragen aan het bevorderen van welzijn, empowerment en gemeenschapsbetrokkenheid. Met de voortzetting van deze bijeenkomsten zullen kwetsbare individuen in onze gemeenschap blijven profiteren van de ondersteuning en hulpbronnen die worden geboden.


Begeleiding van Individuele Personen in Diverse Zaken

2023/2024

Doel van de Begeleiding:

Het doel van de individuele begeleidingssessies was om personen in onze gemeenschap te ondersteunen bij verschillende aspecten van hun leven, zoals belastingaangifte, verblijfsvergunningaanvragen, uitvaartplanning en studiebegeleiding voor jongeren.

Activiteiten:

 1. Belastingdienst Begeleiding: Mensen helpen met hun belastingaangifte. Vragen  beantwoorden, formulieren in vullen en advies geven over belastingvoordelen en aftrekposten.
 2. Verblijfsvergunningaanvragen: Hulp bieden bij het uitzoeken en invullen van formulieren voor verblijfsvergunningaanvragen, het verzamelen van benodigde documentatie en het navigeren door het complexe immigratieproces.
 3. Uitvaartplanning: Voor mensen die behoefte hadden aan ondersteuning bij het plannen van een uitvaart van een geliefde, stonden ervaren begeleiders klaar om te helpen bij het maken van keuzes met betrekking tot begrafenisdiensten, crematie, rouwkaarten en andere aspecten van de uitvaartplanning.
 4. Studiebegeleiding voor Jongeren: Individuele begeleiding aan jongeren die ondersteuning nodig hadden bij hun studie. Dit omvatte hulp bij huiswerk, bijles in moeilijke vakken, advies over studievaardigheden en begeleiding bij het maken van studie- en carrièrekeuzes.

Resultaten en Impact:

De individuele begeleidingssessies hebben aanzienlijke resultaten opgeleverd en een positieve impact gehad op de betrokken personen:

 • Personen die hulp hebben gekregen bij hun belastingaangifte konden hun formulieren correct invullen en profiteren van mogelijke belastingvoordelen.
 • Individuen die assistentie hebben gekregen bij hun verblijfsvergunningaanvraag konden hun aanvraag nauwkeurig en tijdig indienen, wat hun kansen op succes vergrootte.
 • Familieden die ondersteuning hebben gekregen bij de uitvaartplanning konden waardige en persoonlijke afscheidsdiensten organiseren voor hun dierbaren.
 • Jongeren die studiebegeleiding hebben ontvangen konden hun academische prestaties verbeteren en betere keuzes maken met betrekking tot hun toekomstige studie- en carrièrepad.

Conclusie:

De individuele begeleidingssessies waren een waardevol initiatief dat individuen in onze gemeenschap heeft geholpen bij verschillende aspecten van hun leven. Met de voortdurende steun van bekwame vrijwilligers en experts zullen deze begeleidingssessies blijven bijdragen aan het verbeteren van het welzijn en de kwaliteit van leven van de mensen in onze gemeenschap.