Privacy Policy M&S

Bij Stichting Mens & Samenleving (hierna ‘M&S’) zijn we afhankelijk van de steun van mensen zoals jij om ons werk te kunnen doen. Daarom zijn we transparant over waarom we je persoonsgegevens vragen en wat we daarmee doen.

Terwijl je onze website bezoekt en als je met ons communiceert verzamelen we informatie. Dit helpt ons om onze communicatie effectiever in te zetten. Hoe meer informatie we hebben, des te efficiënter we kunnen werken en hoe meer geld we kunnen besteden aan natuurbescherming.

We nemen je privacy uiteraard heel serieus en zorgen ervoor dat je informatie bij ons veilig is.

Lees deze informatie over ons beleid zorgvuldig door zodat je weet hoe we je persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en opslaan. We kunnen ons beleid van tijd tot tijd bijwerken, zonder je daarvan op de hoogte te brengen. Blijf dit dus regelmatig controleren en lees hier meer wat doen met cookies, wat onze gebruiksvoorwaarden zijn en wat responsible disclosure voor ons betekent.

M&S, gevestigd te (1106 DG) Amsterdam aan de Veldhuizenstraat 65, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens.

M&S is onderdeel van het wereldwijde CoG-netwerk dat actief is in meer dan 100 landen over de hele wereld. Alle landelijke vestigingen werken aan de gemeenschappelijke missie om een wereld te maken die ‘Comunity Positive’ is.

Dit privacybeleid geldt alleen voor de informatie die door M&S is verzameld en verwerkt. We hebben geen Functionaris Gegevensbescherming, maar we helpen je graag met je vragen. Hiervoor kun je contact opnemen met onze afdeling Customer Contact Center. Dit kan telefonisch, via 06 144460987 , per e-mail via contact@mensensamenleving.org of schriftelijk via Veldhuizenstraat 76, 1106 DG Amsterdam.

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je de volgende rechten ten aanzien van de verzamelde gegevens:

 • Recht op inzage in je gegevens: Je hebt het recht om de details over de door ons over jou verzamelde gegevens bij ons op te vragen. Algemene informatie kun je ook altijd vinden in deze privacyverklaring.
 • Recht op wijziging: Als je persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn heb je het recht om je persoonsgegevens te laten wijzigen of aanvullen.
 • Recht op beperking van verwerking: Je kunt de verwerking van je persoonsgegevens door ons laten beperken, bijvoorbeeld gedurende de periode dat we je verzoek tot wijziging van je persoonsgegevens controleren.
 • Recht op verwijdering van persoonsgegevens: Je hebt het recht om je persoonsgegevens door ons te laten verwijderen, tenzij we op grond van de AVG toegestane redenen hebben om je persoonsgegevens te houden. Het kan namelijk zijn dat we daar niet altijd gehoor aan mogen geven, omdat de Belastingdienst vereist dat we overeenkomsten een bepaalde tijd bewaren. Indien je verzoekt om verwijdering omdat je niet meer benaderd wilt worden voor marketingcampagnes, moeten we jouw naam onthouden om je van onze toekomstige campagnes uit te kunnen sluiten.
 • Recht van bezwaar: Je hebt ook het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ons. Hierbij kunnen we je vragen om welke specifieke situatie het bezwaar gaat. In onze database wordt dit bezwaar als een blokkade opgenomen.
 • Recht van verzet: Je hebt ook het recht van verzet ten aanzien van onze telemarketing. Het kán vier weken duren voordat dit verzoek volledig verwerkt is en je geen telemarketing communicatie van ons ontvangt.
 • Recht op intrekken toestemming: Je kunt ons vragen om eerder gegeven toestemming te verwijderen, bijvoorbeeld voor het versturen van digitale nieuwsbrieven. Alle digitale nieuwsbrieven bevatten altijd een afmeldlink waarmee je je direct kunt uitschrijven of je voorkeuren kunt aangeven.
 • Recht op indienen van een klacht: Als je met onopgeloste vragen blijft zitten, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Je kunt al deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen. We reageren zo snel mogelijk (en zeker binnen vier weken) op je verzoek.

Bij Stichting Mens en Samenleving (hierna ‘M&S’) zijn we afhankelijk van de steun van mensen zoals jij om ons werk te kunnen doen. Voor onze missie hebben we communicatie en fondsenwerving nodig. Door meer te leren over hoe mensen onze informatie (content) gebruiken, weten we beter wat iemands interesses zijn en in welke vorm we de belangrijkste informatie moeten aanbieden.

We verspreiden informatie via de televisie, het nieuws, onze website en social media-kanalen. Maar we willen het liefst rechtstreeks met je communiceren, zodat wat je hoort en leest ook echt relevant voor jou is. We nemen je privacy uiteraard heel serieus en zorgen ervoor dat je informatie bij ons veilig is.

De informatie die we verzamelen gebruiken we:

 • om de door jou gevraagde diensten, producten of informatie te leveren, bijvoorbeeld producten die je besteld hebt of een brochure die je hebt aangevraagd;
 • ter administratieve verwerking van je donatie;
 • om je geefhistorie te analyseren;
 • om je persoonlijke gegevens te combineren met publiekelijk beschikbare informatie, zodat we je doelgericht kunnen benaderen
 • om te leren hoe we onze diensten, producten of informatie kunnen verbeteren;
 • om onze verplichtingen na te kunnen komen, die voortvloeien uit een tussen jou en ons afgesloten overeenkomst;
 • om per e-mail met je te communiceren over ons werk als je een klantrelatie met ons hebt of als je daar toestemming voor hebt gegeven;
 • om je telefonisch te benaderen over activiteiten en je om steun te vragen als je een klantrelatie met ons hebt of als je daar toestemming voor hebt gegeven.
 • Soms vragen we je geboortedatum. Dat doen we om de communicatie zo relevant mogelijk te laten zijn en om te checken of de eventuele machtiging bij een donatie wordt afgegeven door een volwassene. Vanwege het grote aantal relaties in onze database is geboortedatum soms het enige persoonsgegeven wat ons in staat stelt om personen met zekerheid van elkaar te onderscheiden.

Steun je M&S met een gift, donatie, aankoop in de webshop, betaalde actie of vrijwilligerswerk, dan heb je een klantrelatie met ons. Wij kunnen per e-mail of telefoon contact met je opnemen als je als klant jouw e-mailadres of telefoonnummer hiervoor bij ons achter laat. Wij geven je vooraf altijd de mogelijkheid om bij ons aan te geven dat je geen e-mail of telefoon wil ontvangen; dit noemen we het recht van bezwaar. Bedenk je later dat je geen e-mail of telefoon wenst, dan kun je dit altijd nog bij ons aangeven. Wij gebruiken alleen de gegevens die jij zelf aan ons doorgeeft.

Heb je geen klantrelatie met ons, dan zullen wij je eerst om toestemming vragen om je te benaderen per e-mail of telefoon.

Als we contact moeten opnemen uit service-overwegingen, bijvoorbeeld om een donatie of aankoop te bevestigen, dan is jouw toestemming daarvoor niet nodig.

Soms sturen wij je post over het werk van M&S. Als je geen klantrelatie met ons hebt, houden we vanzelfsprekend rekening met je voorkeuren uit het Postfilter.

Hieronder staan een aantal onderwerpen waarover we communiceren die verband houden met ons natuurbeschermingswerk:

 • Fondsenwerving: Je financiële steun is van belang voor ons werk en zonder jou zouden we onze inspanningen voor het behoud van de natuur niet kunnen voortzetten. We kunnen je vragen om een financiële bijdrage, of om de manier waarop je ons steunt aan te passen.
 • Campagnes: We willen je graag informeren over onze campagne-activiteiten, zodat je mee kunt doen door bijvoorbeeld een petitie te tekenen of berichten te delen.
 • Evenementen: We willen je graag betrekken bij onze evenementen, zoals Earth Hour of een leuke activiteit.
 • Educatieve activiteiten: We willen je graag informeren over bijvoorbeeld onze programma’s voor scholen.
 • Producten: Wanneer je iets bij ons hebt gekocht en je ons je gegevens hebt verstrekt, kunnen we je informatie sturen over soortgelijke producten.

Voorbeelden van informatie die we kunnen verzamelen zijn:

 • Je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en/of geboortedatum
 • Financiële informatie die je ons verstrekt, zoals rekeningnummer
 • Informatie die je op onze website invoert
 • Gegevens over je donatiehistorie en over correspondentie met ons
 • Foto’s of videobeelden als je deelneemt aan een evenement van ons
 • Technische informatie en gegevens over je bezoek aan onze website, zoals je IP-adres, en type en versie van je internetbrowser
 • Andere gegevens over je communicatie met ons, inclusief de reden waarom je ons steunt
 • Naast door jou zelf verstrekte informatie kunnen we ook informatie over je verzamelen uit aangekochte of publiekelijk toegankelijke bronnen

Al ons gebruik van persoonlijke gegevens is in overeenstemming met de wet. De wet vereist dat we alleen gegevens verwerken als we daarvoor een geldige wettelijke basis hebben, welke zijn:

 • Overeenkomst: We verzamelen, verwerken en bewaren je persoonsgegevens om overeenkomsten uit te voeren, zoals het leveren van een gevraagde dienst
 • Toestemming: We verzamelen, verwerken en bewaren je persoonsgegevens in de gevallen waarin jij toestemming hebt gegeven.
 • Gerechtvaardigd belang: Wanneer het noodzakelijk is voor ons en het jouw privacy niet aantast.
 • Om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen

We gebruiken je e-mailadres en telefoonnummer om gepersonaliseerde advertenties te laten zien via online platforms zoals: Facebook, Instagram, YouTube, Google en LinkedIn. Dit zijn advertenties die zijn afgestemd op jouw persoonlijke interesses. Zo kunnen wij met bijvoorbeeld Facebook Audiences gepersonaliseerde advertenties aan jou of aan andere gebruikers van Facebook laten zien. We versturen daarvoor je e-mailadres/telefoonnummer (versleuteld) aan Meta. Meta kan jou dan opzoeken en onze advertentie laten zien zonder dat ze je e-mailadres of telefoonnummer kunnen achterhalen.

Ten aanzien van bepaalde type campagnes of acties verzamelen we meer gegevens:

Periodiek schenken: Als je een periodieke schenkingsovereenkomst met ons afsluit, vragen we je naast de gegevens die nodig zijn om donateur te worden, ook de gegevens van een (eventuele) partner en je BSN-nummer. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de Belastingdienst.

Webshop: Als je een bestelling plaatst in onze webshop, dan vragen we je om alle gegevens die nodig zijn om de bestelling naar je toe te sturen, zoals je naam, adresgegevens, IBAN-nummer en e-mailadres.

Audio- en videofragmenten: Voor sommige campagnes of acties kunnen we je vragen om een audio- of videofragment op te nemen. Dit doen we altijd op basis van jouw toestemming. Deze fragmenten worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Het kan ook voorkomen dat we deze gebruiken voor een interne compilatie.

M&S draagt zorg voor een passende organisatorische, technische en fysieke beveiliging van haar systemen, waarin je gegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen we zeker dat je gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie bevoegd toe zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Zo worden onze formulieren bijvoorbeeld altijd versleuteld en wordt ons netwerk beveiligd en constant bewaakt.

We hebben adequate beveiligingsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat je persoonsgegevens verloren kunnen gaan, gebruikt kunnen worden of dat er onrechtmatig toegang toe is. We hopen natuurlijk dat er nooit iets mis zal gaan, maar wanneer dit toch het geval is dan hebben we een procedure waarin staat vermeld hoe om te gaan met een (potentieel) datalek. Mocht het jouw persoonsgegevens aangaan dan stellen we je hier meteen van op de hoogte.

We verkopen of delen je gegevens niet voor marketingdoeleinden van derden. We kunnen persoonsgegevens beveiligd verstrekken aan deze leveranciers die in opdracht van ons diensten voor ons uitvoeren ter ondersteuning in ons bedrijfsproces (bijvoorbeeld het verwerken van een betaling of het toesturen van een tijdschrift). In alle gevallen geven we die organisaties geen enkel recht om je persoonlijke gegevens voor iets anders te gebruiken dan om diensten aan ons te leveren en dit overeenkomstig onze instructies te doen.

Wanneer we externe bedrijven inschakelen om persoonlijke gegevens voor ons te verzamelen of te verwerken, voeren we voordat we met ze gaan werken uitgebreide controles uit op deze bedrijven. We stellen een contract op waarin we onze verwachtingen en eisen vastleggen. Voorbeelden van externe bedrijven zijn verzendhuizen, callcentra, marketingadviesorganisaties, ICT en social media dienstverleners.

Om onze diensten te kunnen verlenen, kan M&S je persoonsgegevens verstrekken aan partijen die zijn gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). M&S doet dit alleen indien er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit betekent bijvoorbeeld dat wij een modelovereenkomst van de Europese Commissie gebruiken of afspraken maken over de omgang met persoonsgegevens.

Wijzigingen in je contactgegevens of persoonlijke omstandigheden ontvangen we graag. Zie hiervoor onze contactpagina. Periodiek gebruiken we ook informatie van externe bronnen om je gegevens actueel te houden of te verrijken.

We bewaren je persoonlijke gegevens in onze systemen zolang dit, uiteraard binnen de wettelijke termijnen, nodig is voor de relevante activiteit.

We gebruiken verschillende methodes om informatie te verzamelen van en over jou, onder meer door:

Directe interactie
We ontvangen informatie rechtstreeks van je, bijvoorbeeld wanneer je je inschrijft voor onze e-nieuwsbrieven of met ons mailt.

Geautomatiseerde technologieën of interacties
Wanneer je je gegevens op een van onze online formulieren invult en je drukt niet op ‘versturen’, kunnen we contact met je opnemen om je te helpen met eventuele problemen met het formulier of onze websites. Ook als je van ons een e-mail ontvangt, een link volgt of onze website doorzoekt, verzamelen we gegevens, zodat we kunnen zien welke content populair is. Zo kunnen we beter inspelen op je interesses.

Door verrijking
Soms kunnen we jouw gegevens aanvullen met informatie uit openbare bronnen.

Voor onze marketingdoeleinden kunnen we onze relaties in categorieën opdelen aan de hand waarvan we gerichte nieuwsbrieven of gepersonaliseerde advertenties kunnen sturen. Ook doen we analyses en voorspellingen op basis van deze profielen om onze marketingstrategie te verbeteren. Het verwerken van persoonsgegevens doen we volledig binnen de kaders van de privacy wet en daarbij gebruiken we nooit gevoelige persoonsgegevens en ook doen we niet aan geautomatiseerde besluitvorming.

We bieden een aantal producten en diensten die (mede) gericht zijn op kinderen. Voor kinderen onder de 16 jaar hebben we toestemming nodig van de ouders/verzorgers om onze producten en diensten te gebruiken

We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker jonger dan 16 jaar toestemming van de ouder/verzorger heeft. Als je er van overtuigd bent dat we zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op zodat we deze informatie kunnen verwijderen.

We verwerken je gegevens als je gereageerd hebt op een vacature binnen M&SL. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden. Na het afronden van de sollicitatieprocedure worden je gegevens tot 4 weken na afhandeling bewaard. Tenzij je toestemming hebt gegeven om je gegevens langer te bewaren in welk geval je gegevens maximaal 1 jaar kunnen worden bewaard. Je gegevens kunnen dan voor andere gerelateerde vacatures binnen M&S worden gebruikt.

Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt in 2023.

We kunnen dit statement te allen tijde bijwerken om enige aanpassingen in de gegevens-beschermingswetgeving of andere wetgeving na te komen. Als er meer wijzigingen op dit statement zijn, worden die op deze pagina gepubliceerd.

Nieuws & Updates

Blijf op de hoogte onze laatste ontwikkelingen en activiteiten