Schoonmaak acties

Datum: 18 maart 2023

Doel van de Activiteit:

In samenwerking met de buurtcommissie was het doel van de buurtvuilnisprik-activiteit om de buurtbewoners te betrekken bij het opruimen van zwerfvuil en het bevorderen van een schonere en meer leefbare omgeving.

Activiteiten:

De buurtvuilnisprika-ctiviteit vond plaats op 18 maart 2023, van 11.00 uur tot 16.00 uur, en omvatte de volgende activiteiten:

  1. Uitrusting: Buurtbewoners verzamelden zich op het verzamelpunt waar ze werden voorzien van de benodigde uitrusting, waaronder vuilniszakken en prikstokken.
  2. Opdelen in Groepen: Deelnemers mochten in groepjes of alleen de buurt.  Ieder nam een specifieke straat om zwerfvuil op te ruimen, zoals, straten, pleinen en wandelpaden.
  3. Vuilnisprikken: De buurtbewoners begonnen met het verzamelen van zwerfvuil langs hun toegewezen straten. Ze gebruikten prikstokken om afval op te rapen en plaatsten het in vuilniszakken voor later afvoer.
  4. Milieubewustzijn: Tijdens de activiteit werden korte pauzes. De buurtbewoners hierdoor een beeld te geven van hoeveel afval er in de straten liggen. 
  5. Gemeenschapsbinding: De buurtvuilnisprik-activiteit diende ook als gelegenheid voor buurtbewoners om elkaar beter te leren kennen en samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. Het versterkte de banden binnen de gemeenschap en bevorderde een gevoel van trots en verantwoordelijkheid voor de buurt.
  6. Afsluitende Bespreking: Na afloop van de activiteit verzamelden alle deelnemers zich opnieuw op het verzamelpunt voor een afsluitende bespreking.

Resultaten en Impact:

De buurtvuilnisprik-activiteit was een succes, met een grote opkomst van buurtbewoners die zich vrijwillig inzetten om de buurt op te ruimen. Dankzij hun inspanningen werd een aanzienlijke hoeveelheid zwerfafval verzameld en afgevoerd, wat resulteerde in een schonere en meer leefbare omgeving voor alle bewoners.

Door samen te werken aan het opruimen van zwerfvuil, werden buurtbewoners aangemoedigd om verantwoordelijkheid te nemen voor hun gemeenschap en bij te dragen aan een positieve verandering.

Conclusie:

De buurtvuilnisprik-activiteit was een waardevol initiatief dat niet alleen resulteerde in een schonere buurt, maar ook bijdroeg aan het versterken van de gemeenschapsbanden en het bevorderen van milieubewustzijn onder buurtbewoners. Het succes van de activiteit benadrukte het belang van samenwerking en betrokkenheid van de gemeenschap bij het creëren van een schonere en meer duurzame leefomgeving.