Verbondenheid in Tijden van Isolatie: De Strijd tegen Eenzaamheid

In een tijdperk waarin sociale media onze primaire wijze van communicatie lijkt te zijn geworden, signaleert Stichting Mens & Samenleving een alarmerende trend: een groeiende eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren. Deze stichting, die zich inzet voor het welzijn van alle lagen van de bevolking, trekt aan de bel over deze kwestie en neemt actie om de eenzaamheid te bestrijden.

Recent onderzoek wijst uit dat hoewel sociale media ons op oppervlakkige wijze verbindt met een breed netwerk van kennissen, het vaak ten koste gaat van diepgaande, persoonlijke relaties. Een onderzoek gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in Nederland toont aan dat maar liefst 40% van de jongeren tussen 15 en 24 jaar aangeeft zich eenzaam te voelen. Dit is een opmerkelijke stijging in vergelijking met tien jaar geleden, toen dit percentage aanzienlijk lager lag. De paradox van ‘verbonden maar alleen’ komt hier duidelijk naar voren: ondanks dat jongeren constant online zijn en talloze ‘vrienden’ hebben, ervaren velen van hen een diep gevoel van isolatie en eenzaamheid.

Bij ouderen is de situatie niet veel beter. Volgens hetzelfde onderzoek van het CBS ervaart meer dan 50% van de mensen boven de 75 jaar eenzaamheid, waarbij een significant deel zelfs spreekt van ernstige eenzaamheid. De oorzaken hier zijn divers, van het verlies van een partner en vrienden tot verminderde mobiliteit en minder contact met familie.

Mens & Samenleving reageert op deze uitdagingen door een breed scala aan initiatieven en programma’s te lanceren gericht op zowel jongeren als ouderen. Voor jongeren organiseren ze bijvoorbeeld workshops en bijeenkomsten die gericht zijn op het opbouwen van echte sociale vaardigheden en het stimuleren van face-to-face interacties. Het doel is om jongeren te helpen begrijpen hoe waardevol persoonlijke relaties zijn en hoe ze deze kunnen opbouwen en onderhouden buiten de digitale wereld.

Voor ouderen biedt Mens & Samenleving diverse activiteiten aan die gericht zijn op het bevorderen van sociale interactie en het tegengaan van isolement. Dit varieert van koffieochtenden en gezamenlijke maaltijden tot hobbyclubs en sportgroepen, waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten en nieuwe vriendschappen kunnen sluiten.

Deze inspanningen van Mens & Samenleving benadrukken het belang van gemeenschap en de noodzaak om actief werk te maken van het bestrijden van eenzaamheid in alle leeftijdsgroepen. Door het bevorderen van direct menselijk contact en het ondersteunen van diepgaande, zinvolle relaties, werkt de stichting aan een samenleving waarin niemand zich geïsoleerd hoeft te voelen. In de strijd tegen eenzaamheid is het cruciaal dat we ons realiseren hoe essentieel persoonlijke verbindingen zijn voor ons welzijn, en actief stappen ondernemen om deze te cultiveren.