Zelfverdediging voor Meisjes

Doel van de Activiteit:

Het doel van de zelfverdedigingsactiviteit was om meisjes zelfvertrouwen te geven, hen te leren zichzelf te verdedigen in potentieel bedreigende situaties, en bewustwording te creëren over persoonlijke veiligheid.

Activiteiten:

De zelfverdedigingsactiviteit begon om 16:00 uur en duurde tot 17.00 uur. Het programma omvatte:

  1. Theoretische Inleiding: De activiteit begon met een theoretische inleiding over persoonlijke veiligheid, waaronder het herkennen van potentieel gevaarlijke situaties, het belang van assertiviteit en de basisprincipes van zelfverdediging.
  2. Praktische Zelfverdedigingsoefeningen: Er werden praktische oefeningen gegeven waarbij meisjes leerden verschillende zelfverdedigingstechnieken toe te passen, zoals stoten, trappen, ontwijken en grepen ontwijken. Deze oefeningen werden onder begeleiding van ervaren instructeurs uitgevoerd om een veilige en ondersteunende leeromgeving te waarborgen.
  3. Zelfverdedigingshulpmiddelen: Er was ook een informatieve sessie over verschillende zelfverdedigingshulpmiddelen, zoals sleutels, telefoon en tas, en hoe deze effectief te gebruiken als preventieve maatregel.
  4. Afsluitende Bespreking: De activiteit werd afgesloten met een groepsbespreking waarin de deelnemers hun ervaringen deelden, vragen stelden en feedback gaven over de activiteit. Er werd ook benadrukt dat zelfverdediging niet alleen fysieke technieken omvat, maar ook het vermogen om bewust te zijn van je omgeving en assertief op te treden in potentieel gevaarlijke situaties.

Resultaten en Impact:

De zelfverdedigingsactiviteit werd positief ontvangen door de deelnemende meisjes, die aangaven dat ze zich sterker en zelfverzekerder voelden na afloop van de activiteit. Ze waardeerden de praktische vaardigheden die ze hadden opgedaan en voelden zich beter voorbereid om zichzelf te verdedigen indien nodig.

De activiteit had ook een bredere impact door bewustwording te creëren over het belang van persoonlijke veiligheid en zelfverdediging bij meisjes in de gemeenschap. Door meisjes de nodige tools en kennis te geven om zichzelf te beschermen, droeg de activiteit bij aan het bevorderen van een gevoel van empowerment en autonomie onder meisjes.

Conclusie:

De zelfverdedigingsactiviteit voor meisjes was een waardevol initiatief dat meisjes de kans bood om belangrijke vaardigheden te leren die niet alleen hun persoonlijke veiligheid bevorderen, maar ook hun zelfvertrouwen en empowerment vergroten. Het succes van de activiteit benadrukte het belang van het bieden van dergelijke educatieve kansen om meisjes te ondersteunen bij het ontwikkelen van vaardigheden voor zelfverdediging en het creëren van een veiligere gemeenschap voor iedereen.