Wat doet Mens & Samenleving

Mens & Samenleving gaat heel bewust en zorgvuldig om met het geld dat we van onze donateurs ontvangen. Al onze inkomsten en uitgaven worden jaarlijks gecontroleerd door een onafhankelijk accountant.

In het afgelopen boekjaar (lopend van januari 2023 tot en met december 2023) gaf Mens & Samenleving 90% van de totale bestedingen uit aan community in Nederland, 22% aan voorlichting en educatie, 9% aan wervingskosten en 2% aan beheer en administratie.

Mocht je meer inzicht willen in onze financiën, dan kun je ons jaarverslag downloaden.

Sociaal-maatschappelijkwerk is een kwestie van lange adem. Op onze website zie je verschillende projecten waarbij we resultaten boeken op korte termijn, maar zeker ook op de lange termijn. Kijk bijvoorbeeld eens bij ‘Wat wij doen‘. Of bekijk een greep uit de resultaten die we geboekt hebben.

Wat jij kunt doen

Hartelijk dank voor uw interesse in het ondersteunen van onze inzet voor de samenleving! Stichting Mens & Samenleving is een sociaal-maatschappelijke organisatie die zich landelijk inzet voor een inclusieve maatschappij, met de nadruk op gelijke kansen voor iedereen. Wij zijn gedreven door de overtuiging dat niemand uitgesloten mag worden en dat iedereen de mogelijkheid moet hebben zijn of haar volledige potentieel te ontplooien, onafhankelijk van achtergrond of capaciteiten. Onze missie concentreert zich op het doorbreken van barrières, het vergroten van bewustzijn en het actief bijdragen aan een maatschappij waarin diversiteit en inclusiviteit als verrijking worden gezien en omarmd. Samen met burgers, overheden en bedrijven werken we aan duurzame oplossingen voor een rechtvaardige en inclusieve samenleving.

Als donateur steun je het werk van M&S. Donateurs ontvangen na aanmelding een welkomstbrief en eenmaal per jaar verschijnt het donateursblad De Samenleving dat zijn WIj. Hierin staan interessante verhalen over onze projecten en de behaalde resultaten. Er is ook een digitale versie beschikbaar. Wanneer je geen magazine per post wenst te ontvangen kun je dit aan ons laten weten via contact@mensensamenleving.org.

Wil je ons steunen als donateur? Meld je dan aan via onze website. Je kunt ons steunen vanaf € 2,95 per maand.

Er zijn twee mogelijkheden om belastingvrij te schenken: met een periodieke schenking of met een eenmalige gift. Als je in aanmerking wilt komen voor belastingvoordeel bij een eenmalige gift geldt een inkomensdrempel. Meer informatie hierover kan je vinden op de site van de Belastingdienst.

Een periodieke schenking is eenvoudig en veilig online af te sluiten via onze website. Je steunt dan gedurende minimaal 5 jaar ons werk. Deze vorm van schenken is fiscaal erg aantrekkelijk: je krijgt tot 40% terug van de Belastingdienst. Het is ook mogelijk de schenking per post te regelen, dan duurt de afhandeling maximaal 2 weken.

Meer informatie over Belastingvrij schenken bij M&S vind je op deze pagina.

Leuk dat je belangstelling hebt voor een eventuele samenwerking met onze organisatie! Mens & Samenleving krijgt jaarlijks veel verzoeken en aanbiedingen van bedrijven en particulieren met betrekking tot een eventuele samenwerking (of participatie in welke vorm dan ook). We zijn heel blij dat er zoveel interesse bestaat in onze organisatie en ons gemeenschapswerk!

Ben je een bedrijf of organisatie? Lees hier meer over alle manieren waarop wij samenwerken met bedrijven of hoe je ons sociaal-maatschappelijk werk kunt steunen.

De naam en het beeldmerk van M&S zijn beschermd. Daarom kan ons logo niet beschikbaar worden gesteld. Wij willen ons logo heel gericht en constructief gebruiken, ook als het gaat om samenwerking met andere organisaties.

Mocht je meer vragen hebben dan kun je ons een e-mail sturen via contact@mensensamenleving.org. Daarnaast zijn we op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur via ons servicenummer 0614446987.

Veel van de projecten van Stichting Mens & Samenleving in Nederland zijn om specifieke redenen niet altijd toegankelijk voor bezoekers. Dit komt voornamelijk door de noodzaak om de privacy en de vaak zorgvuldig opgebouwde vertrouwensrelaties met deelnemers te beschermen, die anders verstoord kunnen worden. Onze projecten variëren van het opzetten van community activiteiten en het geven van voorlichting en trainingen aan lokale doelgroepen tot het bieden van ondersteuning door persoonlijke coaches.

Er zijn echter uitzonderingen, waarbij sommige projecten wel bezocht kunnen worden, zoals ons ‘Hart voor elkaar’-project. We nodigen u uit om onze projectpagina te bezoeken, waar u meer informatie kunt vinden over de toegankelijkheid van specifieke projecten.

Wat fijn dat je ons sociaal-maatschappelijk werk een warm hart toedraagt!
Voor kinderen en mensen die leden gaan werven of geld willen inzamelen, kunnen we een pakketje op maat samenstellen. Hierin vind je een aantal tijdschriften, wervingsfolders en eventueel posters of stickers. We vragen hier een vergoeding voor, zodat we ook in de toekomst informatiemateriaal kunnen blijven toesturen. Het M&S-actiepakket is te bestellen via ons servicenummer 0614446987.

Hartelijk dank voor je belangstelling om vrijwilligerswerk te doen voor Wereld Natuur Fonds! Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar. Als vrijwilliger ben je het gezicht van WWF, om veel mensen rechtstreeks te bereiken en persoonlijk in contact te komen.

Als vrijwilliger geef je informatie over het natuurbeschermingswerk van WWF. Je vertelt hoe mensen een bijdrage kunnen leveren en maakt ze enthousiast voor onze organisatie. Hoe meer steun we uit de maatschappij krijgen, hoe sterker de positie van WWF en des te beter we met de overheid en het bedrijfsleven kunnen onderhandelen.

Wil je een bijdrage leveren aan onze projecten? Mens & Samenleving zendt zelf geen vrijwilligers uit over de grens. Er zijn wel verschillende mogelijkheden om een vrijwilligersfunctie in het buitenland te vinden.

Verschillende organisaties bemiddelen tussen vrijwilligers en (community) projecten in het buitenland. Mens & Samenleving in  Nederland maakt soms wel gebruik van vrijwilligers. Jongeren tussen de 20 en 27 jaar kunnen voor 2 tot 3 maanden veldervaring opdoen tijdens het werken voor een M&S veldproject in verschillende regio’s. Meer informatie hierover kun je vinden op de site van M&S Werkvelden.

Lees meer over de verschillende mogelijkheden om je als vrijwilliger actief in te zetten voor de samenleving.

Algemeen

De kolibrie, met zijn unieke vermogen om in de lucht te zweven terwijl hij van bloem naar bloem fladdert, is een krachtig symbool van veerkracht, behendigheid en het vermogen om vreugde te vinden in elk moment. In de context van onze sociaal-maatschappelijke stichting, “Mens en Samenleving”, belichaamt het kolibrielogo onze kernwaarden en missie om individuen en gemeenschappen te ondersteunen en te voeden, waardoor een omgeving ontstaat waarin iedereen kan bloeien.

Lees meer

Mens & Samenleving publiceert jaarlijks het nieuwe jaarverslag en de jaarrekening. In ons jaarverslag lees je welke resultaten we bereikt hebben voor onze samenleving zoals voor de ouderen, alleenstaande tieners en kansrijken, en wat we hebben gedaan aan o.a. het bestreiden van eenzaamheid. Ook vind je hier een overzicht van de inkomsten en bestedingen van M&S.

Wil je graag een exemplaar per post ontvangen? Laat het ons weten via contact@mensensamenleving.org onder vermelding van ‘Jaarverslag’.

Jaarverslagen

Elke jaar hebben we ruimte voor stagiaires. Wegens een enorm aanbod werken we met een gelimiteerd aantal studenten. We bieden alleen stages aan in Nederland. Dit betreft zowel onderzoeksstages als praktische stages. Kijk voor de vacatures op onze website of neem voor meer informatie contact op met Shakila Olsen via e-mailadres solsen@mensensamenlevinr.org.

Mocht je op zoek zijn naar een stage in een bepaalde regio, neem dan contact op met het M&S-kantoor. Als je wilt weten of er stageplaatsen in het andere regio’s beschikbaar zijn, kun je kijken op onze website. Hier staan alle eventuele stageplaatsen bij alle M&S-locaties vermeld.

Ons algemene rekeningnummer voor giften is NL23INGB 0005 2770 85. Hiernaast bestaan er nog een aantal andere rekeningnummers. Voor informatie over overige rekeningnummers kun je contact opnemen via contact@mensensamenleving.org. Hartelijk dank voor je steun aan ons sociaal-maatschappelijk werk!

Hoe dien je als donateur, partnerorganisatie of geïnteresseerde een klacht in bij M&S? Dat kan via telefoon (gratis via servicenummer 0614446987), e-mail, social media en post, of het contactformulier. Geef duidelijk aan dat het om een klacht gaat.

Wat gebeurt er volgens mee? Via elk kanaal streven we naar een snelle reactie. Jouw feedback geeft ons de kans om iets goed te maken, uit te leggen of ervan te leren. De werkwijze hiervoor vind je in de klachtenregeling. Hiermee:

  • Staan we open voor kritiek. We houden je graag positief over het werk van M&S
  • Gebruiken we een eenduidige werkwijze voor de afhandeling van klachten
  • Geven we inzicht in het aantal klachten, de soort en ernst vervan
  • Verbeteren we op basis daarvan werkwijze of processen binnen M&S

Informatie over vacatures is te vinden op onze website. Op dit moment kunnen we helaas geen open sollicitaties aanvaarden. Met vragen over de sollicitatieprocedure bij Mens & Samenleving kan je bij mevrouw S. Kalicharan terecht door een mail te sturen naar solsen@mensensamenleving.org. Je kan ons ook via post bereiken door een brief te sturen naar Mens & Samenleving, t.a.v. S. Olsen, Veldhuizenstraat 65, 1106DG, Amsterdam.

Ons bestuur bestaat uit toegewijde individuen die zich vol passie inzetten voor de doelstellingen van Mens & Samenleving. Hun betrokkenheid bij onze projecten en initiatieven is onmiskenbaar en vormt de kern van ons succes. Deze bestuursleden brengen een breed scala aan kennis, ervaring en perspectieven naar onze organisatie, wat bijdraagt aan de diversiteit en rijkdom van onze aanpak om positieve maatschappelijke verandering te bewerkstelligen.

We zijn trots te kunnen melden dat ons bestuur op een volledig betrokken basis werkt. Wat het beloningsbeleid betreft, hanteren wij een strikt beleid waarbij bestuursleden enkel een vergoeding ontvangen voor gemaakte reiskosten. Verder vervullen zij hun taken geheel onbezoldigd. Deze benadering benadrukt de toewijding en altruïstische motivatie van ons bestuur, waarbij het belang van onze missie vooropstaat.

Deze principiële keuze voor een onbezoldigde inzet, met uitzondering van reiskostenvergoeding, onderstreept onze toewijding aan het zorgvuldig beheren van de middelen die ons ter beschikking worden gesteld. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk van onze fondsen direct ten goede komen aan de projecten en activiteiten die onze gemeenschap ondersteunen en versterken.

Wij nodigen u uit om nader kennis te maken met de leden van ons bestuur en meer te leren over hun visie en bijdragen aan onze gemeenschappelijke doelen. Samen zetten we ons in voor een samenleving waarin iedereen meetelt en kan bloeien.

Voorzitter:
Mevr. Shakila Olsen

Penningmeester:
Mevr. Hema M. Kalicharan

Secretaris:
Dhr. Orsen P.L. Waker

Het beloningsbeleid van Stichting Mens & Samenleving weerspiegelt onze toewijding aan transparantie en verantwoordelijkheid. Als een organisatie die geheel door vrijwilligers wordt geleid, hebben wij geen directeurspositie of betaald personeel in dienst. Dit betekent dat al onze activiteiten, van bestuurlijke taken tot de uitvoering van projecten, worden verricht door toegewijde individuen die zich op vrijwillige basis inzetten voor onze doelstellingen.

Ons bestuur, een groep gepassioneerde vrijwilligers, staat centraal in ons succes. Hun diepe betrokkenheid bij onze missie en hun uiteenlopende kennis, ervaringen en perspectieven verrijken onze organisatie en versterken onze inzet voor positieve maatschappelijke verandering. Zij ontvangen geen beloning voor hun werk, met uitzondering van een vergoeding voor daadwerkelijk gemaakte reiskosten. Deze aanpak benadrukt niet alleen hun altruïstische motivatie maar garandeert ook dat het overgrote deel van onze middelen direct ten goede komt aan de gemeenschap en de projecten die wij ondersteunen.

Door te kiezen voor een model waarin ons bestuur en onze vrijwilligers onbezoldigd werken, benadrukken we onze verbintenis aan het zorgvuldig beheren van de ons toevertrouwde fondsen. Het stelt ons in staat onze middelen efficiënt in te zetten voor het realiseren van onze doelstellingen en het ondersteunen van initiatieven die een wezenlijk verschil maken in de samenleving.