VRIJWILLIGER

Stichting Mens & Samenleving zet zich in voor het bevorderen van een inclusieve maatschappij, waarin gelijke kansen voor iedereen, ongeacht achtergrond of capaciteiten, de basis vormen. Wij streven ernaar een samenleving te creëren waar niemand wordt buitengesloten en ieders potentieel volledig kan worden ontplooid. Onze missie richt zich op het doorbreken van barrières, het vergroten van bewustzijn, en het bijdragen aan een maatschappij waarin diversiteit en inclusie als verrijking worden omarmd.

Wij zetten ons in voor de ondersteuning van ouderen en weerlozen door het bieden van programma’s en diensten die hun welzijn en integratie in de samenleving bevorderen. Daarnaast stimuleren wij de scholing en ontwikkeling van individuen, met bijzondere aandacht voor het versterken van zelfredzaamheid en het ontplooien van ondernemerschap. Dit realiseren we door middel van ‘eigen kracht’-projecten, die deelnemers in staat stellen hun eigen toekomst vorm te geven.

De stichting legt ook een sterke nadruk op het verbinden van netwerken, met het doel maatschappelijke vooruitgang te bevorderen. Wij geloven in de kracht van samenwerking en stimuleren samenwerkingsprojecten die bijdragen aan een hechtere gemeenschap. Bovendien zetten wij ons in voor het verhogen van de bewustwording rondom milieu en duurzaamheid, erkennend dat een gezonde en veerkrachtige omgeving essentieel is voor de toekomst van onze samenleving.

Tot slot moedigen wij individuen en groepen aan om niet alleen naar persoonlijke en gemeenschappelijke groei te streven, maar ook om anderen te bemoedigen veerkrachtig en zelfredzaam te zijn. Door middel van educatie, voorlichting, en het delen van succesverhalen willen wij een positieve cyclus van empowerment en gemeenschapssteun creëren.

In al onze inspanningen blijft de kernwaarde van Stichting Mens & Samenleving de overtuiging dat een samenleving die diversiteit en inclusiviteit omarmt, een sterker, rijker en veerkrachtiger geheel vormt. Wij zetten ons onvermoeibaar in om deze visie werkelijkheid te maken, elke dag weer.

M&S ondersteunt hen die extra hulp nodig hebben in de samenleving.

M&S organiseert educatieve projecten voor betere individuele kansen.

M&S helpt mensen persoonlijk zelfredzaam te zijn met gerichte ondersteuning.

M&S moedigt ondernemerschap aan, versterkt individu en samenleving.

Verbinden via netwerk is cruciale focus voor M&S.

M&S bevordert bewustzijn over circulaire economie.

M&S werkt samen met professionals voor gezamenlijke doelen.

We stimuleren "giving back" om anderen te inspireren en samenleving te versterken.

De samenleving,dat zijn wij samen!

SAMEN ÉÉN SAMENLEVING

Wij staan midden in de gemeenschap om mens en maatschappij te ondersteunen en versterken. Van lokale gemeenschappen tot wereldwijde samenwerkingen, ons engagement strekt zich uit over alle lagen van de samenleving. Actieve betrokkenheid is onze kern: we doen wat nodig is voor een bloeiende menselijke maatschappij.

Nieuws & Updates

Blijf op de hoogte onze laatste ontwikkelingen en activiteiten